title
چهار شنبه 30 شهریور 1390 کد خبر: 11 لینک کوتاه 6820

فصل هفتم : هیات عالی نظارت

ماده 53- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر بازرگانی( رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج- وزیر کشور

د- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ه- وزیر دادگستری

و- وزیر امور اقتصادی و دارائی

ماده 53- هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر بازرگانی( رئیس هیأت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج- وزیر کشور

د- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ه- وزیر دادگستری

و- وزیر امور اقتصادی و دارائی

ز- وزیر صنایع و معادن

ح- فرماندهی نیروی انتظامی کشور

ط- شهردار تهران

ی- رئیس شورای اصناف کشور

ک- روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران

تبصره 1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره 2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.

تبصره 3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54- هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوباتطراحی و پیاده سازی: راد وب