مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده در

اتحاديه صنف بنكداران و حق العمل كاران شهرستان اهواز

 

1-عكس 4*3 رنگي 6 قطعه

2-فتوكپي شناسنامه از كليه صفحات 1 سري (برابر اصل)

3-فتوكپي كارت پايان خدمت (متولدين 1337 به بعد ) 1 سري (برابر اصل)

4- فتوكپي كارت ملي پشت و رو  1 سري ( برابر اصل )

5-فتوكپي سند مالكيت از کلیه صفحات (نقل و انتقال) 1سري (برابر اصل)

6-فتوكپي اجاره نامه رسمي(ثبتي)،بنگاهی  1 سري (برابر اصل)

7- فتوکپی پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار تجاری ملک (برابر  اصل )

8- فتوكپي مدرك تحصيلي 1 سري(برابر  اصل )

9-كد پستي ( واحد صنفي) تایید شده توسط پست

10-فتوکپی کارت معاینه پزشکی

11-تصویر کروکی محل

 12- پوشه ساده 2 عدد،پوشه فایلی 1 عدد

13-ثبت نام در وب سایت www.iraninasnaf.ir  طبق فرم راهنمای پیوست

  تلفن اتحاديه :3- 32238251                 

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: شنبه 07 آبان 1390     بازدید ها: 4155     دسته: راهنمای کاربران     
طراحی و پیاده سازی: راد وب