title
دوشنبه 29 آبان 1396 کد خبر: 376 لینک کوتاه 2128

عوارض کسب و پیشه

بر اساس بخشنامه شماره 110/9/3164 مورخ 1396/04/21اتاق اصناف مرکز استان فارس با توجه به اینکه تخفیف ویژه عوارض کسب و پیشه شهرداری شامل سنوات معوق و جاری می باشد اعضا محترم از این فرصت کمال استفاده را بنمایند . لطفا پس از پرداخت فیش مربوطه را جهت درج در پرونده صنفی به اتحادیه تحویل نمائید .طراحی و پیاده سازی: راد وب