همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمایم آن در خصوص ضوابط اجرایی بخشودگی جرائم بیمه ای (تامین اجتماعی ) سال 1400، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: پنج شنبه 14 مرداد 1400     بازدید ها: 67     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب