همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمایم آن در خصوص برخورد قانونی با واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمیکنند ، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: یک شنبه 24 مرداد 1400     بازدید ها: 73     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب