همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمایم آن در خصوص کالای غیر مجاز لیست کالای غیر مجاز ، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: چهار شنبه 20 مرداد 1400     بازدید ها: 45     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب