همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمائم آن در خصوص عدم خرید و فروش چای قاچاق چکش سبز، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: چهار شنبه 12 آبان 1400     بازدید ها: 27     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب