همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمائم آن در خصوص حذف روش علی الرأس در تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سال 1398به بعد ، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: سه شنبه 25 آبان 1400     بازدید ها: 31     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب