همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمائم آن در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات خرید و فروش کالاهای دخانی در سانه جامع تجارت ، جلب می نمایم.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: سه شنبه 25 آبان 1400     بازدید ها: 28     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد وب