title
سه شنبه 17 مرداد 1402 کد خبر: 989 لینک کوتاه 63

آگهی پذیرش داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه

همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه سازمان صمت استان خوزستان و ضمیمه آن در خصوص آگهی پذیرش داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه که از تاریخ 17مرداد۱۴۰۲ الی 26 مرداد۱۴۰۲ فرصت ثبت نام دارید، جلب می نمایم .طراحی و پیاده سازی: راد وب