title
پنج شنبه 05 مرداد 1402 کد خبر: 992 لینک کوتاه 78

تشدید نظارت بر روند درج قیمت و صدور صورتحساب رسمی

همکاران محترم نظر شما را به تصویر نامه اتاق اصناف اهواز و ضمایم آن در خصوص تشدید نظارت بر روند درج قیمت و صدور صورتحساب رسمی ، جلب می نمایم .طراحی و پیاده سازی: راد وب