title
دوشنبه 29 آبان 1396 کد خبر: 381 لینک کوتاه 2373

نصب کارت معاینه پزشکی

نصب کارت معاینه پزشکی و گواهی آموزش بهداشت اصناف در محل واحد صنفی

به استناد نامه شماره 110/3/4916 مورخ 1396/06/20 اتاق اصناف مرکز استان فارس ، نصب کارت معاینه پزشکی و گواهی آموزش بهداشت اصناف در محل واحد صنفی بطوریکه در معرض دید عموم باشند ، الزامی است .طراحی و پیاده سازی: راد وب